GPS praćenje robe i nadzor za vreme transporta

Moderno doba sa sobom je donelo i modernu tehnologiju. Kargo partner General Logistic se trudio da unapredi svoju uslugu i uskladi je sa razvojem tehnologije.

U tom smislu opremili smo celokupan vozni park sa GPS uređajima. Ovaj sistem je omogućio klijentima konstantno praćenje kretanja njihove robe do krajnje destinacije. On nije ograničen samo na domaći saobraćaj i kretanje robe unutar granica Srbije, već i u medjunarodnom transportu robe.

GPS je poseban sistem za satelitsko praćenje vozila a samim tim i robe koja se prevozi. To doprinosi neprekidnom nadzoru kretanja u zemlji i inostranstvu, 24 sata dnevno. Takođe, ovi sistemi omogućavaju obradu i procenu podataka o kretanju. Samim tim dobija se kompleksni pregled statusa vozila, efektivnosti i statusa robe.

Ovakav sistem za globalno pozicioniranje se koristi između ostalog kako bi se obezbedila kontrola, upravljanje voznim parkom i jednostavno praćenje svih vrsta prevoza.

GPS praćenje robe i nadzor

Kada je reč o organizaciji transporta robe, deo naše usluge je i skladištenje robe na neko vreme. Gotovo u svakoj organizaciji transporta robe, imali smo zahtev i za skladištenjem. Zato smo se potrudili da naše magacinske prostore prilagodimo svim zahtevima klijenata i modernizujemo ih. Upotreba softvera nam omogućuje da efikasno organizujemo prostor za skladištenje, regulaciju temperature, organizaciju same robe koja se skladišti i drugo.

Sistem nadzora je uveden i u okviru naših skladišta. Imajući u vidu sve češće zahteve klijenata za skladištenjem robe na neko vreme, smatrali smo veoma korisnim uvođenje 24h video nadzora u skladištene prostore. To je omogućilo klijentima konstanatan uvid u status njihove robe.

GPS sistemi u vozilima su doprineli između ostalog povećanju efektivnosti, konkurentnosti na tržištu i smanjenju rizika po bezbednost robe koja se prevozi.

Pre same organizacije transporta robe, našim klijentima dajemo konkretna uputstva na koji način mogu pratiti kretanje robe.

Bezbednost robe je znatno unapređena uvođenjem ovog sistema. Zato sa ponosom možemo reći da smo lideri na tržištu kada je reč o sigurnosti robe naših klijenata. Poverenje su nam ukazali mnoga pravna i fizička lica čiju smo robu prevezli do mnogih svetskih destinacija. Za nas nije bila prepreka vrsta robe niti visok rizik robe koja se prevozi i koja zahteva poseban vid bezbednosti. Pa tako jedni od naših najčešćih klijenata su banke i druge finansijske institucije.

Naš cilj je zadovoljstvo klijenata, bezbednost robe i efikasna usluga.

Sve vaše zahteve i upite nam možete uputiti svih sedam dana u nedelji. Kompanija General Logistic vam je na raspolaganju u bilo koje doba dana.