Osiguranje robe prilikom transporta

Osiguranje robe je važan segment u pogledu transporta kao i bezbednost robe koja se prevozi. U tom smislu, svojim klijentima uvek nudimo osiguranje robe u transportu.

Na ovaj način roba se štiti od brojnih rizika kojim je izložena tokom transporta poput rizika od saobraćajnih nezgoda, potonuća brodova, pada aviona, opasnosti od požara, elementarnih nepogoda, krađa, razbojništva i još mnogo toga.

Osiguranje robeRoba klijenta je u svakom slučaju osigurana, bilo da se transportuje u okviru Srbije ili van njenih granica, bez obzira na vid saobraćaja koji se koristi.

Polise koje se dobiju pri osiguranju robe pokrivaju i rizike od oštećenja usled utovara ili istovara robe, oštećenja ambalaže, lomljenja, curenja sadržaja proizvoda, kvara i drugo.

Predmet osiguranja je sva roba koja se transportuje na teret osiguranika sa bilo kojim prevoznim sredstvom. Roba se osigurava od svih transportnih rizika ali veoma često poseduje i dopunske premije za osiguranje od specifičnih rizika (loma, iscurenja, kvara i sl.).

Vrste osiguranja robe

Postoji više vrsta osiguranja. Osiguranje se može zaključiti pojedinačno, što podrazumeva da je namenjeno za svaki pojedinačni obavljeni transport. Veoma često smo imali zahtev za uspostavljanje generalne polise, namenjene za sve obavljene prevoze u toku osiguranog perioda, koji je jasno utvrđen ugovorom. Takođe, poznat je i princip osiguranja robe pod nazivom “General Average”. Ovaj dugogodišnji princip osiguranja robe se odnosi najčešće na brodski transport. Primenom ovog principa pokrivaju se sve situacije u kojima može doći do oštećenja robe usled aktivnosti spasavanja druge robe ili prevoznog sredstva. Na primer, roba može biti oštećena i natopljena vodom usled gašenja požara.

Naš stručni tim ljudi je uvek dobro informisan o svim načinima osiguranja robe klijenta tokom transporta u lokalnom i medjunarodnom saobraćaju. Za nas je prioritet osiguranje robe i njena bezbednost, zato uvek sugerišemo našim klijentima uzimanje polisa osiguranja pre samog transporta.

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica i pitanja u vezi osiguranja robe, naš profesionalni tim ljudi vam stoji na raspolaganju u bilo koje doba dana.