Transport robe do Aljaske

Poseban izazov za našu kompaniju General Logistic i njen stručni tim bio je transport robe do Aljaske. Aljaska se nalazi na krajnjem severozapadu SAD i zbog svoje udaljenosti bila je nedostižna mnogim kompanijama u oblasti logistike. Sa ponosom možemo reći da smo i u vom segmentu pokazali veliki uspeh. Za potrebe određenog broja pravnih lica uspešno smo transportovali robu do Aljaske. U najvećoj meri transportovali smo prehrambene proizvode, mašine različitih vrtsa, proizvode od ruda i slično.

Uvidevši sve veći porast međunarodne trgovine sa Amerikom, smatrali smo da je veoma važno uspostaviti blisku saradnju sa operetrima iz njenih saveznih država. Takav je bio slučaj i sa Aljaskom. Saradnja sa operaterima iz ove zemlje je bila presudna za kvalitet naše usluge.

Transport robe do Aljaske, najčešće smo organizovali kao multimodalni vid prevoza. Za transport robe do teritorije savezne države Aljaske, angažovani su operateri više vidova saobraćaja i to pre svega, drumski operateri i vozila naše kompanija, kao i vozila partnera iz logistike sa teritorije Amerike, odnosno Aljaske. Nakon toga, najčešće su angažovani avio robni operateri. Za kvalitet naše usluge u velikoj meri presudna je bliska saradnja sa avio operaterima na međunarodnom nivou. Na ovaj način, procedura dopremanja i transporta robe je znatno pojednostavljena.

Veoma često klijenti su koristili našu uslugu skladištenja robe. U te svrhe, bili smo u prilici da im ponudimo naša skladišta različite kvadrature, za čuvanje robe različite vrste.

Deo naše usluge podrazumeva bezbedan utovar i istovar robe. U te svrhe posedujemo svu neophodnu mehanizaciju i opremu. Takođe, u cilju bezbednosti robe, klijentima nudimo i različite vrste ambalaža koje su usklađene sa vrstom robe koja se transportuje. Za svu robu nudimo osiguranje. Takođe, snosimo i finansijsku odgovornost u slučaju štete nastale tokom transporta robedo teritorije Amerike.

Naš stručni tim je veoma dobro upoznat sa carinskom procedurom koju Aljaska propisuje. Upoznati smo sa carinskim troškovima i redovno informišemo klijente u pogledu ovih informacija.

Vaš kargo partner General Logistic i naš stručni tim vam stoji na raspolaganju za sva vaša pitanja i nedoumice, tokom cele godine, u bilo koje doba dana.