Transport robe do Andore

Kompanija General Logistic Bgd je u prethodnoj godini ispunila zahteve nekoliko klijenata za transport robe do Andore. Ponosni smo što smo ispunili zahteve klijenata u pogledu transporta robe do ove zemlje, posebno što su nam poverenje ukazali inostrani klijenti. Za sada još uvek ne beležimo zahteve za transportom robe iz Srbije do ove zemlje.

Iz Andore smo na efikasan, brz i ekonomičan način transportovali robu fizičkih stranih lica, čime smo zbog jeftine i pre svega kvalitetne usluge zadobili veliko poverenje.

Roba klijenata koji smo transportovali iz Andore nije bila većeg obima. Iz tog razloga, organizovali smo zbirni vid saobraćaja. To podrazumeva da smo njihovu robu prevozili zajedno sa srodnom vrstom robe, što je doprinelo da cena najma vozila bude usklađena sa količinom njihove robe.

Geografski položaj ove zemlje za nas nije bila prepreka već smo sve zahteve klijenata ispunili u potpunosti. Vozači vrlo dobro poznaju međunarodnu transportnu mrežu, što doprinosi odabiru ekonomične i najbrže rute transporta robe.

Pored direktnog vida i angažovanja jednog operatera, u nekoliko slučajeva smo organizovali multimodalni vid transporta robe iz Andore. U te svrhe, angažovali smo operatere više vidova saobraćaja i to najčešće drumski i robni avio saobraćaj. Takođe, postoji izvestan broj zahteva klijenata čiju smo robu transportovali angažovanjem jednog vida saobraćaja i to najčešće drumskog vida. Uspostavili smo saradnju sa operaterima i agentima logistike na evropskom nivou, što je u velikoj meri doprinelo unapređenju kvaliteta naše usluge.

Za transport robe na međunarodnom nivou, potrebne su određene dozvole. Naš stručan tim ljudi je upoznat sa svim tim procedurama i blagovremeno prikuplja sva neophodna dokumenta. Takođe, informisni smo u pogledu carinske procedure i carinskih troškova za transport robe na međunarodnom nivou.

Naša usluga transporta robe podrazumeva adekvatnu organizaciju transporta, odabir adekvatne rute transporta, pakovanje robe u posebne ambalaže, utovar i istovar robe. Za utovar/istovar robe posedujemo svu neophodnu opremu i mehanizaciju.

Za sva vaša pitanja i zahteve u pogledu transporta robe na relaciji Srbija – Andora možete nam poslati na email office@transport-robe.com. Vaš kargo partner General Logistic Bgd vam stoji na raspolaganju tokom cele godine, u bilo koje doba dana.