Kombinovani - multimodalni transport robe

Kargo partner General Logistic Bgd se trudi da svojim kvalitetom usluga bude lider na tržištu u pogledu transporta robe. Sa ponosom možemo reći da se na našoj listi referenci nalaze samo zadovoljni korisnici, među kojima su mnoga pravna lica iz Srbije i inostranstva, kao i fizička lica. Uspešno smo ispunili sve zahteve klijenata u pogledu transporta robe. Mi smo tu da sugerišemo najbrže i najekonomičnije trase, kao i izbor adekvatnog vida saobraćaja.

Postoji više načina da se neka roba preveze do određene destinacije. U zavisnosti od količine robe, vrste i krajnje tačke do koje treba transportovati robu, vrši se i izbor i adekvatnog prevoza. Pored direktnog prevoza, kojim se angažuje isključivo jedan vid transporta poput drumskog, železničkog, avio i vodnog, postoji i kombinovani odnosno multimodalni koji podrazumeva kombinaciju više vidova saobraćaja.

Prema našoj statistici, najveći broj zahteva klijenata u pogledu transporta robe smo ispunili angažovanjem drumskih i avio operatera. Naš stručni tim ljudi je angažovan i u pogledu organizacije transporta, pakovanja robe u adekvatne ambalaže, utovara, demontiranja/montiranja, istovara robe. Takođe, za međunarodni transport robe, potrebne su i određene međunarodne dozvole koje blagovremeno prikupljamo za svoje klijente. Takođe, uvek smo informisani o carinskim procedurama i troškovima o čemu blagovremeno informišemo naše klijente.

Tokom prethodnih godina iskoristili smo prednost modernizacije određenih železničkih deonica, što nam je omogućilo da angažujemo i ovaj vid transporta. Bliska saradnja sa železničkim operaterima nam je pomogla da na najekonomičniji mogući način prevezemo određenu robu. Pre toga bi našim voznim sredstvima, poput kamiona ili kombi vozila, dopremili robu do železničkih robnih terminala a zatim na dolaznom terminalu sačekali robu i otpremili našim kamionima do krajnje adrese.

Određen broj zahteva klijenata smo ispunili uz anagažovanje operatera za vodni saobraćaj. Robu bi bezbedno dopremili našim kamionima ili pak železnicom do luka, a zatim bi se roba transportovala vodnim saobraćajem do evropskih luka. Ukoliko to mesto nije krajnja adresa, robu bi kasnije prevezli do krajnje tačke.

Multimodalni vid prevoza se pokazao tokom našeg dugogodišnjeg iskustva kao jako efikasan i ekonomičan. Robu smo na ovaj način dopremali do krajnje adrese u najkraćem mogućem roku. Zato i često sugerišemo našim klijentima baš ovaj vid transporta robe.

Za nas je imperativ zadovoljan klijent i bezbednost robe. U tom smislu, nudimo i osiguranja robe za međunarodni transport.

Vaše zahteve i pitanja možete nam slati u bilo koje doba dana na email office@transport-robe.com. Kompanija General Logistic Bgd vam stoji na raspolaganju tokom cele godine.