Kompanija General Logistic uspešno ispunjava zahteve klijenata u pogledu transporta rasutog tereta. Za nas nije bila prepreka specifičnost ove vrste robe, već smo se trudili da ispunimo sve zahteve klijenata.

Tokom našeg poslovanja uvideli smo da među klijentima u zemlji i inostranstvu postoji velika potreba za transportom rasutog tereta. U skladu sa tim, nabavili smo adekvatna vozna sredstva i ostvarili saradnju sa mnogim partnerima kako bi se ovakva vrsta robe prevezla na adekvatan način. Zato sa ponosom možemo reći da se na našoj listi referenci nalaze mnogi privrednici čije smo proizvode ove vrste prevezli do svih gradova unutar Srbije, kao i na međunarodnom nivou.

Naša usluga podrazumeva, pre svega, kvalitetnu organizaciju transporta rasutog tereta. Zajedno sa svojim klijentima utvrđujemo najbolji vid saobraćaja i operatere koje angažujemo za transport ove vrste robe. Najčešće su u ove svrhe bili angažovani drumski, kao i železnički operateri.

Rasuti teret se klasifikuje u dve vrste: krupni i sitniji, dok posebnu kategoriju podrazumevaju žitarice. U krupniji rasuti teret spadaju razne vrste ruda, šut i kamen raznih veličina. U sitniji rasuti teret spada, koks, cement, pesak, šljunak, so, šećer i drugo. Do sada smo u najvećoj meri prevozili žitarice poput pšenice, ječma, raža, kukuruza, soje, brašna i drugih.

Ovaj vid tereta uspešno smo transportovali kako unutar granica Srbije tako i na međunarodnom nivou. U te svrhe, ostvarili smo blisku saradnju sa mnogim operaterima na međunarodnom nivou.

Bilo koji vid saobraćaja da se koristi za transport rasutog tereta, naš tim profesionalnih ljudi vam stoji na raspolaganju za kompletnu organizaciju. Vašu robu dopremamo do lučkih, železničkih ili avio robnih terminala a zatim organizujemo prevoz od dolaznih terminala i do krajnje adrese.

Za svoje klijente pribavljamo sve neophodne dozvole za transport rasutog tereta na međunarodnom nivou. U toku smo sa carinskom procedurom i carinskim troškovima o čemu blagovremeno informišemo naše klijente. Za svu robu koju prevozimo nudimo osiguranje kao i naknade u slučaju potencijalne štete.

Za transport robe angažujemo isključivo profesionalne vozače sa dugogodišnjim iskustvom, koji poseduju iskustvo u pogledu prevoza rasutog tereta.

Sve vaše zahteve i upite nam možete uputiti u bilo koje doba dana na email office@transport-robe.com. Naš tim ljudi vam je na usluzi svih sedam dana u nedelji.