Značaj luke Roterdam za međunarodni transport robe je izuzetno veliki. Ovaj grad i luka se nalazi na ušću Rajne u Severno more. Roterdam ujedno predstavlja najvažniji trasnportni čvor. Pored toga, ona je presudna za međunarodni transport jer se nalazi na kraju kanala Dunav-Majna-Rajna. Ovaj kanal je važna spona između gradova Evrope i Azije. Uvidevši sve ove činjenice za nas je bilo veoma važno uspostavljanje bliske saradnje sa lučkim operaterima.

Sa predstavnicima luke Roterdam uspešno sarađujemo već punih pet godina. Zahvaljujući tome, naša usluga transporta robe je znatno kvalitetna i efikasnija. Zbog pojednostavljenja procedura dopremanja robe i utovara na brodove, naša usluga transporta robe spada u red najbržih.

Naša usluga podrazumeva utvrđivanje adekvatnog plana puta i dobre organizacije. U tom smislu, vrši se odabir najbrže rute prevoza do luke Roterdam, kao i odabir adekvatnog vida saobraćaja. Najčešće smo do luke Roterdam organizovali multimodalni vid prevoza. Robu smo najčešće našim voznim sredstvima dopremali od adrese klijenta do robnih avio terminala. Naš tim ljudi bi sačkao robu na dolaznom terminalu i transportovao do same luke. Nakon toga, roba je kontejnerskim saobraćajem transportovana do mnogih međunarodnih destinacija.

Pored organizacije transporta robe do luke Roterdam, deo naše usluge je i pakovanje robe klijenta u odgovarajuću ambalažu. U te svrhe posedujemo sve neophodne ambalaže koje su usklađene sa vrstom robe koja se transportuje. Takođe, klijentima nudimo moderna vozna sredstva za dopremanje robe do određene adrese (najčešće do avio terminala). Svako naše vozilo poseduje GPS uređaj što omogućava klijentima konstantan uvid u status i kretanje njihove robe do krajnjeg odredišta.

Naš stručni tim se redovno informiše o svim neophodnim dozvolama za međunarodni transport robe pomorskim saobraćajem. O svemu tome blagovremeno informišemo naše klijente. Ukoliko je neophodno skladištenje robe klijenata na ugovoreno vreme, u te svrhe nudimo klijentima naša moderno opremljena skladišta za bezbedno čuvanje sve vrste roba. Naša skladišta poseduju video nadzor 24h što omogućava konstantno praćenje statusa robe koja se skladišti.

Ukoliko i vi imate potrebu za transportom robe do luke Roterdam ili uopšte na međunarodnom nivou, stručni tim kompanije General Logistic vam stoji na raspolaganju u bilo koje doba dana, svih sedam dana u nedelji.