Dunav je velika evropska reka koja teče od zapada prema istoku. Nakon toka dužine 2850 km, Dunav se uliva u Crno more, u području delte Dunava u Rumuniji i Ukrajini.

Dunav prolazi kroz deset zemalja i pri tome 1 070,9 km njene dužine predstavlja državnu granicu, što je 37 % njezine ukupne dužine.

Poznato je da na celokupnoj dužini reke Dunav sledeće zemlje imaju svoj udeo: Austrija (22,1 %), Rumunija (17,6 %), Nemačka (14,5 %), Srbija (11,3 %), Bosna i Hercegovinai (8,8 %), Hrvatska (6,4 %), Mađarska (4,3 %), Ukrajina (4,3 %), Bugarska (3,7 %), Slovenija (3,1 %), Slovačka (1,9 %), Češka (1,2 %), Moldavija (0,7 %).

Imajući sve ove pčinjenice u vidu, smatrali smo da je za kvalitet naše usluge transporta robe presudna bliska saradnja sa predstavnicima luka na Dunavu. Od svog nastanka, kompanija General Logistic i njen stručni tim ostvaruje redovan kontakt sa predstavnicima mnogih luka na Dunavu u zemlji i inostranstvu. Ovaj vid saradnje je presudan za pojednostavljenje utovara i otpremanja robe.

Mnogi naši klijenti su uz našu sugestiju odabrali vodni vid saobraćaja kao način da se njihova roba preveze do međunarodnih destinacija. Prevoz robe kontejnerskim saobraćajem je u pojedinim slučajevima bio izuzetno ekonomičan i bezbedan vid prevoza. Zbog pojednostavljenja procedura dopremanja robe i utovara na brodove, naša usluga transporta robe spada u red najbržih.

Naša usluga podrazumeva utvrđivanje adekvatnog plana puta i dobre organizacije. U tom smislu, vrši se odabir najbrže rute prevoza do luke na Dunavu, kao i odabir adekvatnog vida saobraćaja. Najčešće smo do luka na Dunavu (bilo da je reč o lukama u našoj zemlji ili inostranstvu) organizovali direktan vid prevoza robe. Robu smo najčešće našim voznim sredstvima dopremali od adrese klijenta do luka. Naš tim ljudi bi sačekao robu na dolaznoj luci i transportovao do krajnje adrese. U pojedinim slučajevima, organizovali smo i multimodalni vid prevoza robe i tada su angažovani železnički i drumski operateri, a zatim je roba transportovana do luka.

Deo naše usluge je i pakovanje robe klijenta u odgovarajuću ambalažu. U te svrhe posedujemo sve neophodne ambalaže koje su usklađene sa vrstom robe koja se transportuje. Klijentima nudimo isključivo moderna vozna sredstva za dopremanje robe do određene adrese. Svako naše vozilo poseduje GPS uređaj što omogućava klijentima konstantan uvid u status i kretanje njihove robe do krajnjeg odredišta.

Naš stručni tim se redovno informiše o svim neophodnim dozvolama za međunarodni transport robe vodnim saobraćajem. O svemu tome blagovremeno informišemo naše klijente. Ukoliko je neophodno skladištenje robe klijenata na ugovoreno vreme, u te svrhe nudimo klijentima naša moderno opremljena skladišta za bezbedno čuvanje sve vrste roba. Naša skladišta poseduju video nadzor 24h što omogućava konstantno praćenje statusa robe koja se skladišti.

Ukoliko i vi imate potrebu za transportom robe do luka na Dunavu, stručni tim kompanije General Logistic vam stoji na raspolaganju u bilo koje doba dana, svih sedam dana u nedelji.