Veliki značaj za međunarodni transport robe ima luka Antverpen. Poznato je da svake godine kroz nju prođe preko 15 0miliona tona robe. Uvidevši tu činjenicu i njen veliki značaj, naš strzčni tim imao je zadatak da ostvari blisku saradnju sa rukovodstvom ove luke i uopšte lučkim operaterima. U tome smo poslednjih godina zabeležili uspeh. Ponosni smo na saradnju s alukom Antverpen imajući uv idu da je to doprinelo da se naša usluga transporta robe na međunarodnom nivou pokaže kao veoma konkurentna i kvalitetna.

Antverpen je druga luka po veličini u Evropi. Takođe, poznato je da je kontejnerski terminal Antverpena prvi na međunarodnoj listi. Ova luka beleži veoma veliki broj zaposlenih ljudi ako i kompanija koje su se tu stacionirale radi uspešnog poslovanja.

Stručni tim naše kompanije ima redovne kontakte sa predtsvnicima ove luke i trudi se da uvek bude upoznat sa novinama u pogledu procedure utovara robe, troškova transporta i mnogim drugim važnim informacijama za međunarodni transport robe.

Naša usluga transporta robe podrazumeva adekvatno pakovanje robe klijenta u ambalaže. Takođe, naš tim ljudi obaviće celokupan utovar robe, demontažu ukoliko je neophodna i dopremanje robe do luke Antverepen. Do luke Natverepn najčešće smo organizovali direktna vid prevoza robe i to avio saobraćajem. Naš tim ljudi bi sačekao robu na dolaznomavio terminalu a zatim dopremao do luke. Nakon toga, roba je najčešće transportovana do Kine i drugih svetskih destinacija.