Pored transporta robe drumskim vidom saobraćaja, danas se sve veći broj naših klijenat odlučuje uz našu sugestiju i za druge vidove saobraćaja. Neki su najekološkiji i najjeftiniji poput železnikog, neki najbrži poput avio saobraćaja i slično. Ono što se može reći za vodni i pomorski saobraćaja jeste činjenica da je u izuzrtenom porastu poslednjih nekoliko godina. Ovaj vid saobraćaja ima jednu od dominantnih uloga u međunarodnom transportu robe. Taj značaj smo već na početku našeg poslovanja uvideli. Zato je za nas bio imperativ ostavrivanje bliske saradnje sa lučkim operaterima.

Već nekoliko godina uspešno sarađujemo sa rukovodstvom luke Solun. Ova trgovačka luka je vaoma važna za Grčku ali i za druge zemlje na jugoistoku Europe. Saradnja sa njihovim rukovodtvom je doprinela da se celokupna procedura dopremanja robe i utovara u brodove u velikoj meri pojednostavi i ubrza.

Najčešće smo do luke Solun dopremali robu koja je kasnije transportovana brodovima do grčih ostrva ili do Turske. Uopšte transport preko Grčke i luke u Solunu je veoma brza i efikasna ruta. Na veoma brz i jednostavan način se roba doprema autoputevima kroz Makedoniju i Grčku. Takođe, ovaj grad je prepoznatljiv i kao dobro železničko čvorište što može doprineti jednostavnom i ekonomičnom transportu robe železnicom do Soluna i njegove luke. Zato ovu trasu transporta veoma često sugerišemo našim klijentima.

Ponosni smo na saradnju sa mnogim evropskim lukama, ali smo najveći broj zahteva klijenat ostvarili upravo preko luke Solun.

Naš stručni tim ljudi zajedno sa klijentima utvršuje jasan plan puta i odabir najbrže rute. Učestvujemo u celokupnom utovaru i pakovanju robe u odgovarajuće ambalaže, kako bi se na bezbedan način kasnije prevozila vodnim saobraćajem. Naše klijente redovno informišemo o celokupnoj carinskoj proceduri i troškovima, kao i o međunarodnim dozvolama koje su neophodne za međunarodni vodni robni saobraćaj.

Zahvaljujući dobroj saradnji sa lučkim operaterima, a posebno sa lukom Solun, vaš kargo partner General Logisticvam nudi kvalitan, brz i bezbedan transport robe do svih evropskih i međunarodnih destinacija.