Pomorski i vodni saobraćaj ima presudnu ulogu u međunarodnoj trgovini. Transport robe ovim vidom saobraćaja je u sve većem porastu iz godine u godinu. Imajući to u vidu, smatrali smo da je ostavrenje bliske saradnje sa lučkim operaterima veoma važno za uspeh naše kompanije.

Sa ponosom možemo reći da već dugi niz godina uspešno sarašujemo sa lučkim operaterima mnogih evropskih i međunarodnih luka. Na našoj listi bliskih saradnika su predstavnici svih luka na Dunavu, luke Solun, Antverpen, Roterdam, Hamburg, Rejkjavik i mnogim drugim.

Bliska i korektna dosadašnja saradnja s alučkim operaterima je u u velikoj meri doprinela da naša usluga transporta robe bude zaista konkurentna na tržištu. Takođe, to je doprinelo pojednostavljenju procedure dopremanja i utovara robe na brodove.

Prema poslednjim statističkim podacima, uzevši u obzir ukupni obim saobraćaja koji se sprovodi vodnim transportom, petina je sprovedena preko luka Roterdam, Antverpen i Hamburg.

Našim klijentima nudimo potpunu organizaciju vodnog i pomorskog transporta robe. Trudimo se da zajedno sa njima utvrdimo plan puta i adekvatnu rut. Cilj nam je da roba na bezbedan našin se dopremi do krajnje adrese. U cilju bezbednosti robe, našim klijentima nudimo adekvatnu ambalažu i vozna sredstva namenjena za bezbedan transport različite vrste robe.

Ukoliko roba koja se transportuje kontejnerima nije većeg obima, tada najčešće organizujemo takozvani zbirni transport robe zajedno sa srodnom vrstom robe drugog klijenta. Tada klijent nije u obavezi da plati najam celokupnog kontejnera već samo dela koji zazuzima njegova roba. Za svu robu koju na ovaj način transportujemo nudimo osiguranje. Takođe, u slučaju štete snosimo svu materijalnu odgovornost i plaćamo naknadu klijentima.

Za potrebe naših klijenata nudimo naše magacine koji poseduju 24h video nadzor. Posedujemo više magacinskih prostora opremljenih za čuvanje najrazličitije vrste robe. Video nadzor omogućava klijentima konstan uvid u status njihove robe.

Saradnja sa lučkim operaterima je veoma vaćan segment našeg poslovanja. Ona je unapredila našu uslugu, učinila je konkurentnijom i jednom od najbržih usluga u pogledu transporta robe.

Vaš kargo partner General Logistic će vam u bilo koje doba dana odgovoriti na sve vaše zahteve u pogledu transporta robe pomorskim i vodnim saobraćajem. Stojimo vam na raspolaganju 24 h za sva vaša pitanja i nedoumice.