Transport robe u medjunarodnom saobraćaju, Evropi i Srbiji

Vaš Kargo Partner General Logistic se bavi transportom robe u Srbiji, regionu, kao i na evropskom i međunarodnom nivou. Veliko poverenje u pogledu transporta robe smo stekli među mnogim srpskim privrednicima.

Zahvaljujući porastu izvoza, bili smo u prilici da svoje usluge ponudimo mnogim pravnim licima i u tome beležimo uspešne saradnje.

Za potrebe klijenata nudimo uslugu potpune organizacije transporta robe, adekvatnog pakovanja robe i transporta do krajnje adrese. Kako bi se transport obavio na efikasan način, ostvarili smo saradnju sa velikim brojem operatera iz avio saobraćaja, železničkog, drumskog, vodenog i pomorskog. Imajući u vidu da pomorski saobraćaj ima važnu ulogu u međunarodnoj trgovini i da se približno polovina ukupnog prometa ostvari upravo morem, ponosni smo na uspeh u saradnji sa mnogim lučkim operaterima evropskih i svetskih luka u Solunu, Roterdamu, Antverpenu, Singapuru i mnogim drugima. Ovakav vid saradnje je samo osnažio našu uslugu i učinio je kvalitetnijom.

Transport robe

CARINJENJE ROBE I ŠPEDITERSKE USLUGE

Zajedno sa našim klijentima dogovoramo samu organizaciju transporta. Mi smo tu da klijentima predložimo najbrže rute, imajući u vidu da posedujemo dosta iskustva u pogledu transporta robe. Takođe, za transport robe na medjunarodnom nivou prikupljamo svu neophodnu dokumentaciju i dozvole tj. pružamo špediterske usluge i usluge carinjenja robe.

Naš tim ljudi će vam pomoći u pogledu pakovanja robe, utovara i ukoliko je neophodna demontaža same robe, što je najčešći slučaj kada je o nameštaju reč. Nudimo vam svu neophodnu opremu za utovar odnosno istovar robe.

Do sada smo prevezli različite vrste robe poput nameštaja, drugog pokućstva, umetničkih vrednosti, sefova banaka, opasnih materija, proizvoda različitih vrsta, specijalnih tereta, rasutog tereta i drugo. U te svrhe opremljeni smo velikim izborom voznih sredstava, počev od kamiona i kombi vozila.

Efikasno obavljamo transport robe do svih svetskih destinacija. Za vas tražimo najbržu i najekonomičniju trasu transporta, jer nam je zadovoljstvo klijenta imperativ.

OSIGURANJE ROBE U TRANSPORTU I SKLADIŠTENJE ROBE

Bezbednost robe je za nas takođe prioritet. U tom smislu nudimo osiguranje robe koju transportujemo.

ZBIRNI TRANSPORT ROBE

Postoji više načina da se roba preveze. Pored korišćenja jednog vida saobraćaja, nekada je efikasniji multimodalni transport robe i uključenje više vidova transporta. U tom smislu, ostvarili smo saradnju sa mnogim agentima logistike na svetskom nivou. Ukoliko je vaša roba manje količine i potreban je medjunarodni transport robe, u tom slučaju organizujemo takozvani zbirni transport robe sa drugim srodnim robama, pri čemu nije potrebno da zakupite celokupan kontejner, već se troškovi najma usklađuju sa količinom vaše robe.

Za transport robe uključeni su isključivo profesionalni vozači sa dugogodišnjim iskustvom koji poseduju znanje i iskustvo u pogledu prevoza svih vrsta robe i poznavanja stranog jezika.

Vaše zahteve nam možete uputiti svih sedam dana u nedelji na email office@transport-robe.com. Naše usluge su vam dostupne u bilo koje doba dana.