Kontejnerski transport robe za ceo svet

U okviru dosadašnjeg iskustva u pogledu transporta robe, uvideli smo sve veću potrebu klijenata za prevozom robe kontejnerskim saobraćajem. U skladu sa tim, ostvarili smo blisku saradnju sa lučkim operaterima. To je u velikoj meri doprinelo da unapredimo našu uslugu transporta i učinimo je što efikasnijom.Trenutno sarađujemo sa lučkim operaterima luka na Dunavu u zemlji i inostranstvu, evropskih i međunarodnih luka.

Naš tim ljudi pomaže klijentima u pogledu pakovanja i obeležavanaje robe koja se prevozi. U te svrhe nabavljamo svu neophodnu ambalažu koja je usklađena sa svojstvom robe. Takođe, ukoliko je neophodno, klijentima nudimo demontiranje odnosno montažu robe, što je najčešći slučaj sa nameštajem.

Organizujemo svu neophodnu opremu i mehanizaciju za utovar, odnosno istovar robe.

Za naše klijente prikupljamo svu neophodnu dokumentaciju za međunarodni transport robe. Takođe, upoznati smo sa svim carinskim procedurama i troškovima o čemu blagovremeno informišemo naše klijente.

Organizujemo moderno opremljena vozila različite kubikaže. Njihova efikasnost nam u velikoj meri omogućava kvalitetnu uslugu transporta robe do samih luka.

Kontejnerski transport robe se može izvršiti na dva načina: kao pun kontejnerski utovar (FCL) i zbirni kontejnerski transport (LCL).

Ukoliko roba klijenta nije većeg obima odnosno količine, u tom slučaju sugerišemo klijentima organizaciju takozvanog zbirnog transporta robe. To podrazumeva da klijent nije u obavezi da izvrši najam celokupnog kontejnera već samo dela koji zauzima njegova roba. Cena najma je usklađena sa kloičinom robe koja se transportuje. Na nama je odgovornost da organizujemo pažljivo prevoz ove robe i da je transportujemo u tom slučaju isključivo sa srodnom vrstom robe.

Za svu robu čiji transport organizujemo obezbeđujemo osiguranje, kao i naknadu u slučaju potencijalnih oštećenja.

Na našoj listi saradnika nalaze se lučki operateri svih luka na Dunavu u zemlji i inostranstvu, luke Bar, Konstanca, Koper, Solun, Antverpen, Singapur i mnoge druge.

Trudili smo se da uvek uspešno izvršimo sve zahteve naših klijenata. Na našoj listi referenci nalaze se mnoga pravna i fizička lica iz zemlje i inostranstva.

Sve vaše zahteve i upite nam možete proslediti u bilo koje doba dana na email office@transport-robe.com. Naš stručni tim i usluge transporta su vam na usluzi tokom cele godine.